Boeiend bezoek aan Sint Jacobuskerk

Kapellen

zondag 23 april

Boeiend bezoek aan Sint Jacobuskerk

De Sint-Jacobuskerk in het centrum van Kapellen bezit één van de twee nog bestaande Mariatronen in Vlaanderen, vervaardigd door de beeldhouwers familie Kerricx. De Sint-Pauluskerk in Antwerpen bezit de tweede, uitgevoerd in wit marmer en vervaardigd in 1688. De Mariatroon in onze kerk, een houten gepolychromeerde sculptuur, is  door dezelfde familie gebeeldhouwd in 1714.

Na een inspectiebeurt raadde Monumentenwacht aan om zo vlug mogelijk te starten met de consolidatie en restauratie van de pilaartroon. Het is een interessant en uniek kunststuk dat een grondige behandeling verdient, zo blijft het bewaard  voor de toekomst en wordt verder verval tegengegaan. Door de grootte, de huidige toestand en de ingrepen uit het verleden is dit geen eenvoudige opdracht.

Het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium stelde ons de firma Chromart voor, met als conservator-restaurateur Toon Van Campenhout. Het project werd aan hen toevertrouwd. Toon is uiterst professioneel en verdiept zich volledig in de geschiedenis van het beeld. Samen met zijn vrouw werkt hij sinds oktober vorig jaar enthousiast aan het project. Vermoedelijk zullen de werken beëindigd zijn tegen 15 augustus van dit jaar.

Erfgoed Vlaanderen en het  Kapels gemeentebestuur zijn de enthousiaste betrokken sponsors.

Tijdens Erfgoeddag willen we het project graag voorstellen aan alle geïnteresseerden. Toon Van Campenhout is zo vriendelijk om nadere uitleg te geven en alle vragen te beantwoorden in onze kerk om 14, 15 en 16 uur. Hartelijk welkom op deze boeiende uiteenzetting.

Waar?

Sint Jacobuskerk, Kerkstraat 4, 2950 Kapellen

Wanneer?

Vragen aan conservator-restaurator Toon Van Campenhout: om 14, 15 en 16 uur.

Inschrijven?

Vrije toegang

Organisator

Kerkraad Sint-Jacobus i.s.m. Gemeente Kapellen

Meer info en contact

Kerkraad Sint-Jacobus

Gemeente Kapellen, communicatie@kapellen.be