Klasbakken klaar voor de Erfgoedweek!

Dit jaar gaat de Erfgoedweek voor scholen door van 17 tot 28 april. Onder de titel ‘Klasbak’ trekken erfgoedkenners naar de school, zoals Maria Gommeren in Essen.

“Van instappertjes in de kleuterklas tot laatstejaars in het secundair onderwijs, de Essense scholen ontvangen dagelijks meer dan 3000 leerlingen verspreid over 11 verschillende scholen,” vertelt Inge Daems van de Cultuurdienst van Essen. De gemeente vindt de Erfgoedweek dan ook belangrijk. Kinderen en jongeren inzicht geven in het verleden, van het lokale gebeuren tot het grotere verhaal, leert hen het dagelijks leven van vandaag beter begrijpen. Door erfgoed tot bij hen in de klas te brengen maken we het toegankelijk en verstaanbaar.

“Omdat het thema “Beestig” is ga ik in 28 klassen van het 4e, 5e en 6e leerjaar van de lagere scholen in Essen vertellen. Aan de hand van een PowerPoint toon ik het verschil in omgang met dieren, vroeger en nu”, kan Klasbak Maria Gommeren al verklappen. “In het verleden waren dieren vooral nuttig, of werden ze gebruikt als hulpmiddelen. Omdat ik zelf op een hoeve ben opgegroeid in de jaren 50 van vorige eeuw kan ik uit ervaring spreken.”

Waarom doe ik mee als “Klasbak”? Vooral omdat ik het zelf graag doe, maar ook omdat ik op deze manier aan heel veel kinderen (ik bereik ongeveer 500 leerlingen) iets kan meegeven over de geschiedenis van hun eigen omgeving en de manier van leven die toen gebruikelijk was. Kinderen zijn leergierig en nemen oude verhalen graag mee in hun eigen beleving. Veel voorbereiding om te “Klasbakken” vraagt het niet omdat ik vooral uit eigen ervaring kan spreken.

Als afsluiter vragen we aan onze Klasbak: welk Erfgoedweetje zou elke Essenaar moeten weten? “Als Essenaar zou iedereen moeten weten wat de dieren op ons gemeentelijk wapenschild betekenen.” Weet jij het? šŸ˜‰